حوزه نوین

حوزه نوین

۴۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

علم نحو در ابتدای پیدایش خویش با علم صرف آمیخته بوده است و به همین خاطر بسیاری از کتب نحوی قدیمی مشتمل بر مسائل علم صرف نیز هست. ابن مالک در الفیه خود هم مسائل نحوی را آورده است و هم به مسائل صرفی اشاره کرده است؛ به همین خاطر الفیه و شروح آن یکی از منابع علم صرف محسوب می شوند.

یکی از شروح مطرح الفیه، شرحی است که فرزند ابن مالک بر اثر پدرش نگاشته است و به «شرح ابن الناظم» معروف شده است.

دانلود مقدّمه کتاب از سایت المکتبة الوقفیّة

دانلود متن کتاب از سایت المکتبة الوقفیّة

سایر لینکهای دانلود

تدریس صوتی شرح ابن الناظم توسّط شیخ علی محسن العاملی از سایت صوت الشیعة۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۴
محمد صدرا امینی

ابن مالک مطالب صرفی و نحوی را به صورت شعر درآورده است و این اشعار توسّط ادیبان بسیاری همچون سیوطی و این عقیل و ابن هشام و ... شرح شده است.

دریافت متن الکترونیکی الفیه ابن مالک

دریافت متن پی دی اف الفیه حجم: 1.07 مگابایت

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۴
محمد صدرا امینی

کتاب «المنصوریة فی النحو و الصّرف» یکی از آثار مرحوم آیت الله العظمی سیّد محمّد حسینی شیرازی (قدّس سرّه) است که در 225 صفحه نگاشته شده است.

لینک صفحه دانلود کتاب

لینک مستقیم دریافت کتاب

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۴
محمد صدرا امینی

کتاب «المورد الکبیر» (نماذج تطبیقیّة فی الإعراب و الأدوات و الصرف) تألیف دکتر فخرالدین قباوة می باشد که در 592 صفحه تألیف شده و توسّط نشر ادب حوزه منتشر شده است. وی در این اثر قطعاتی از اشعار عربی دوران جاهلیّت، اسلام و دوره عبّاسی را ذکر کرده و آنگاه به بررسی اعراب مفردات و جملات آن پرداخته و سپس به بررسی ادوات و مباحث صرفی هر شعر پرداخته است. این کتاب به نوعی تجزیه و ترکیب اشعار عربی است.

لینک صفحه دریافت کتاب

لینک مستقیم دریافت کتاب


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۳
محمد صدرا امینی

کتاب «الأصول الوافیة» که به «أنوار الربیع فى الصرف و النحو و المعانى و البیان و البدیع» موسوم است، تألیف شیخ محمود العالم المنزلى است که  در 224 صفحه (چاپ سنگی) نگاشته شده و کتاب «حسن الصنیع فى علم المعانى و البیان و البدیع» تألیف شیخ محمد البسیونى البیبانى نیز در حاشیه آن نگاشته شده است.

لینک شماره 1 برای دریافت کتاب

دریافت متن از سایت بیان حجم: 15.1 مگابایت


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۳
محمد صدرا امینی

کتاب «نقعه الصدیان فیما جاء علی الفعلان» تألیف ابو الفضائل الحسن بن حیدر بن علی القرشی است که در 16 صفحه به بررسی کلماتی که بر وزن فَعلان در زبان عربی استعمال شده‏ اند می پردازد.

دریافت متن کتاب  حجم: 145 کیلوبایت

کتابی دیگر با همین نام تألیف صاغانی (ت 650 هجری) در 97 صفحه با تحقیق الدکتور علی حسین البواب توسّط مکتبة المعارف در ریاض چاپ شده است.

دریافت متن کتاب صاغانی


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۳
محمد صدرا امینی

کتاب «فلک القاموس» تألیف عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر الکَوْکَبَانی الشافعی (ت 1207هـ) است که به تحقیق ابراهیم السامرّایی توسّط انتشارات دارالجیل بیروت چاپ شده است.

مؤلّف در 18 صفحه به شرح اصطلاحات موجود در کتاب قاموس المحیط فیروزآبادی در باب شناخت جموع پرداخته است. لذا این کتاب به منزله یک کشتی برای سیر در دریای قاموس المحیط است و به همین خاطر فلک القاموس نام گرفته است.

دریافت کتاب به سبک مکتبه شامله
دریافت از صندوق بیان حجم: 262 کیلوبایت


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۳
محمد صدرا امینی

کتاب «میزان الألف العربیّة» تألیف أحمد زرقه در 132 صفحه تدوین شده است. این کتاب درباره الف و همزه و تغییرات آنها و شیوه کتابتشان بحث می‏ کند؛ تصویر پشت جلد کتاب چنین است:

دریافت متن کتاب حجم: 1.58 مگابایت۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۲
محمد صدرا امینی

کتاب  «دراسات فی فقه اللغة» تألیف دکتر صبحی صالح در 400 صفحه پیرامون فقه اللغة تألیف شده است؛ دکتر صبحی صالح یکی از مؤلّفین مشهور در دنیای عرب است. فصل نهم این کتاب با عنوان «صیغ العربیّة و أوزانها» از ص 328-346 به بررسی برخی مباحث صرفی از دیدگاه فقه اللغة اختصاص دارد.

دریافت متن کتاب به صورت pdf حجم: 9.08 مگابایت


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۲
محمد صدرا امینی

کتاب «التصریف الملوکی» از تألیفات مشهور در علم صرف و از تألیفات ابن جنّی است.

دریافت متن کتاب حجم: 3.64 مگابایت (چاپ سنگی)

زندگینامه ابن جنی و شرح فعالیتهای علمی او را از اینجا می توانید ملاحظه کنید.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۱۲
محمد صدرا امینی