حوزه نوین

حوزه نوین

۸۳ مطلب با موضوع «علم صرف» ثبت شده است

«التطبیق الصرفی» کتابی است که در وادی تمارین علم صرف به قلم عبده الراجحی نگاشته شده است.

دریافت متن کتاب حجم: 2.33 مگابایت

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۹
محمد صدرا امینی

«أبنیة الأسماء والأفعال والمصادر» نوشته ابن القطاع الصقلی کتابی است که به ذکر و بررسی ابنیه اسماء، افعال و مصادر به تفصیل پرداخته است.

 دریافت حجم: 7.6 مگابایت

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۹
محمد صدرا امینی

«المقصود فی الصرف» اثر ابو حنیفه، نعمان بن ثابت نسخه خطی

دریافت  حجم: 1.56 مگابایت

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۵
محمد صدرا امینی

دکتور احمد العفیفی، استاد دانشگاه قاهره، در کتاب «ظاهرة التخفیف فی النحو العربی» در 428 صفحه تلاش دارد که پدیده تخفیف را در زبان عربی از همه جوانب به خوبی بررسی کند.

این کتاب در بازار به قیمت 10.5 دلار عرضه شده است.

دریافت متن کتاب

دریافت از سایت الالوکة

دریافت از سایت جامعة امّ القری

دریافت از سایت مجمع اللغة

دریافت از سایت المکتبة العربیّة


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۴
محمد صدرا امینی

کتاب «أبنیة الأفعال، دراسة لغویة قرآنیة» تألیف دکتورة نجات عبدالعظیم الکوفی در 316 صفحه، افعال مزید و اثر زیادت حروف در آنها را خصوصاً در قرآن کریم، به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.

دریافت از سایت جامعة امّ القری

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۴
محمد صدرا امینی

کتاب «شرح إیجاز التعریف فی علم التصریف» شرح ابن ایّان بر تصریف ابن مالک است؛ احمد دولة محمّد الأمین برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد خویش در رشته صرف، این کتاب را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

دریافت متن از سایت جامعة امّ القری

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۳
محمد صدرا امینی

کتاب «القواعد الأساسیة فی النحو و الصرف» کتابی است درسی که برای دانش آموزان مقطع دبیرستان در مصر نگاشته شده است.

دریافت از سایت جامعة امّ القری

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۳
محمد صدرا امینی

لطیفه ابراهیم نجّار در کتاب «دور البنیة الصرفیة فی وصف الظاهرة النحویة و تقعیدها» ابتدا به بررسی ابنیه صرفی و سپس به بررسی تأثیرات صرف در پدیده های نحوی پرداخته است.

دریافت حجم: 7.09 مگابایت

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۲
محمد صدرا امینی

کتاب «الافعال العربیة الشاذة» تألیف سلیمان فیّاض کتابی منحصر به فرد است که در 164 صفحه افعالی که در زبان عربی دارای شذوذ صرفی هستند را یکجا گردآوری کرده است.

دریافت از سایت مکتبة الاسکندریّة

دریافت از سایت الألوکة

دریافت از سایت منتدیات شباب الهند

دریافت از سایت الملتقی التربوی

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۲
محمد صدرا امینی

کتاب «الافعال غیر المتصرفة و شبه المتصرفة» تألیف دکتور احمد سلیمان یاقوت، در 232 صفحه به ذکر و توضیح افعال متصرّف و شبه متصرّف پرداخته است.

دریافت از hotfile

دریافت از صندوق بیان

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۱
محمد صدرا امینی